Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sociologisk Databank – Københavns Universitet

Velkommen til Sociologisk Databank

Bemærk: Denne side indeholder historiske data og der ydes ikke længere support på disse

Fra Sociologisk Databank kan du downloade forarbejdede kvantitative data til din forskning, undervisning eller dine opgaver inden for en række forskningsområder. Databanken gør det nemmere for dig at udføre statistiske analyser af sociale, kulturelle, økonomiske og politiske forhold - også på tværs af lande og over tid. Du kan anvende databankens materiale til kvantitative undersøgelser eller som supplement til kvalitative problemstillinger.

Nu kan du nemmere få adgang til relevante, kvantitative data. Sociologisk Databank har opdelt adgangen til data i en række forskningsemner. Hvert forskningsemne indeholder datasæt, som kan hentes her på siden, link til Dansk Data Arkiv, hvor man kan bestille data, samt link til danske og internationale databaser. Samtidig kan man få direkte adgang til datasættene på Sociologisk Databank. Klik dig ind via 'Data' i menuen til venstre. Her er også en fuld dataoversigt, hvis man er interesseret i at få overblik over alle data, som databanken ligger inde med.