Coronavirus Information på dansk / Information in English

Data – Københavns Universitet

Data

Du kan få adgang til kvantitative data på to måder på Sociologisk Databank. For det første via databankens opdeling i forskningsemner, der giver en bred, tematisk indgang til kvantative data i Danmark samt med links til relevante databaser. For det andet kan du få direkte adgang til datasættene på Sociologisk Databank via en fuld oversigt. Brug venstremenuen for at klikke dig videre.