Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ældre – Københavns Universitet

Ældre

De ældre er i de senere år blevet genstand for større debat og forskning. Her er det interessant, at "alder" normalt indgår som en central baggrundsvariabel i kvantitative studier. Måske er det på tide at revurdere alders position i samfundsmæssige analyser. Sociologisk Databank har prøvet at samle relevante datasæt om emnet, og har herudover fundet relevante links til andre databaser, især Dansk Data Arkiv. Du kan få adgang til kvantitative data via de følgende adgange: 

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 


1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne.

Ingen datasæt i øjeblikket.Til toppen
2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt iDDA, der kan belyse emnet 'Politik og social forandring'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 120 hits på ordet 'alder'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - Alder, ældre, pension, pasning, pleje

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
21750 Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004
01667 Fremtidens ældre, 1987
18798 Kvindehormon og overgangsalder, 1998
01227 Ældres plejebehov, 1969
01386 Forløbsundersøgelse af ældre mennesker, 1962-1971
06602 Kvalitet i ældreplejen, 2000
21765 Kvalitet i ældreplejen, 2006
02478 Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997
01197 Ældre mennesker og hjemmehjælpen, 1986
01350 Ældremishandling - omsorgssvigt, 1987-88
01886 Ældres aktiviteter, 1993
10460 Ældres hjælp til forskellige opgavetyper, 2002
01567 Ældres kost og helbred, 1988-1990 (Roskildeundersøgelsen)
00232 Ældres levevilkår i Danmark, 1962-1977
01524 Ældres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 1990
18469 Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000
04812 Befolkningens syn på velfærdssamfundet, 1998
01486 Efterlønsmodtagere i Svendborg
14702 Fritidsundersøgelsen 1998, voksne
15196 Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003
21137 Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i pensionssystemet, 2006
03336 Forløbsdatabase for ældre, 1997


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Til toppen

 

3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - Danmarks Statistik (makrodata for Danmark)
 - EuroStat (hvis du vil sammenligne makrodata i en europæisk sammenhæng)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen