Coronavirus Information på dansk / Information in English

Arbejde og organisation – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Arbejde og organisation

Arbejde og organisation 

Arbejde og organisation er to centrale, sociologiske temaer. På denne side får du overblik over tilgængelig, kvantitativ data inden for feltet i Danmark samt links til eventuelle internationale databaser. Denne side er struktureret ud fra følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 


   1. Data via Sociologisk Databank - direkte download   Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættenes respektive hjemmesider via overskrifterne neden for.

   European Social Survey (ESS) 2004

   Undersøg arbejdets karakter, sociale prestige, arbejdsløshed samt relationen mellem familie og arbejde, herunder holdninger til familie, arbejde og køn med ESS-data. ESS-runden i 2004 indeholder et specifikt modul om arbejde. Klik på overskriften for at gå til ESS-siden her på Sociologisk Databank. Derfra kan du få mere at vide om ESS og downloade materialet.

   European Values Study (EVS) 1981, 1990, 1999
   EVS er en stor europæisk undersøgelse, der dækker mange temaer. Ét af dem er arbejdet. Med tre tværsnit over 20 år har du muligheden for at se på udviklingen i holdninger og værdier til arbejdet i et europæisk-komparativt perspektiv. Klik på overskriften for at gå til EVS-siden, hvor du kan få mere vide om undersøgelsen og downloade data. 

   Det danske værdipanel 1990, 1999

   Det danske værdipanel er en del af EVS. Datasættet indeholder bl.a. variable, der afdækker holdninger til arbejdet. Med dette paneldata får du en enestående mulighed for at se på udviklingen over en 10-års-periode. Klik på overskriften for at gå til værdipanelets side her på Sociologisk Databank. Derfra kan du læse mere og hente materialet.Til toppen

    

   2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


   En søgning på ordet 'arbejde' i DDA's arkiver returnererede 407 hits. Tabellen neden for viser en oversigt over relevante datasæt på DDA, der kan belyse emnet 'Arbejde og organisation'.

   Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

   Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord:

     - Arbejde, arbejdsliv, arbejdsmiljø, arbejdsplads eller mere generelt: arbejd
     - Organisation, virksomhed, arbejdsmarked, management, ledelse

   DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.


   DDA#  Titel                                               
   13776 Arbejde og hjemmeliv før og nu, 1950-1988
   19777 Forebyggelse af belastninger fra ensidigt, gentaget arbejde (PRIM-databasen), 1994-1999
   11850 Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel og orlov, 1998
   19642 Undersøgelse om arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006
   13870 Nye organisationsformer i informationsalderen (NOFIA)
   02129 Arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse, 1994-95
   10181 Arbejdskraftens geografiske mobilitet, 2001
   18465 Arbejdsliv i Danmark (ISSP 2005)
   03985 Arbejdsliv og familieliv, 1991
   18469 Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000
   04294 Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, I
   03940 Arbejdspladser og arbejdskraftefterspørgsel, 1996
   04035 Arbejdsulykker, 1990
   01646 De nordiske arbejdsmiljøundersøgelser, 1989-1990
   21449 Efteruddannelse i private virksomheder og offentlige arbejdspladser, foreninger mv., 2005
   01525 Fleksibel arbejdstid i den statslige sektor, 1990
   02472 Forhandling, sociale normer og rationalitet på arbejdspladsen, 1994
   19846 Indeklima og trivsel på danske arbejdspladser, 2001-2002
   11897 Langvarigt sygefravær og arbejdsmarkedstilknytning, 2002
   02297 Lønmodtageres arbejdsmiljø og helbred, 1995
   18887 Rygning på arbejdspladsen, 2005
   19930 Surveys til undersøgelse af arbejdsmarkedsparate lediges arbejdsudbud og fleksibilitet, 2006
   06407 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 1999
   02160 Udvikling af familievenlige arbejdspladser, 1995
   10437 Virksomhedsrevalidering som vejen til arbejdsmarkedet, 2001
   14525 Fremkomst og vækst af virksomheder i informationsintensive og internationale miljøer, 2004
   07159 Virksomhedernes rolle i integration af udstødningstruede, 2000
   15650 Politisk ledelse og administrativ organisering, 2004-2005
   00358 Dansk ledelse '90: Scenario-undersøgelse 1980
   01549 Levevilkår for arbejdsskadede personer, 1990


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Til toppen

    


   3. Data via andre kilder   Det er også muligt at indhente data fra andre kilder. Nogle centrale bud er listet neden for. Der er både mulighed for makrodata på nationalt, europæisk og internationalt plan samt surveydata.

    - Statistikbanken (danske makrodata)
    - SourceOECD  (makrodata, husk at logge ind via KBs fjernadgang)
    - EuroStat (europæiske makrodata)
    - Ålborg Universitets surveybank

   Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

   Til toppen