Coronavirus Information på dansk / Information in English

Børn og unge – Københavns Universitet

Børn og unge

Emnet 'børn og unge' dækker over en række sociologiske problemstillinger. Sociologisk Databank har samlet datasæt samt links til relevante databaser, som kan tjene som et udgangspunkt for at finde data, der kan behandle en problemstilling inden for emnet. Siden er struktureret ud fra følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 


1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne neden for.

Ansvar i børnefamilien 1998  

Med dette datasæt kan du stille skarpt på de moderne børnefamilier. Både forældre og børn er blevet interviewet. Klik dig ind via overskriften for at læse mere og downloade materialet.

Fritidsundersøgelse 1998

Data anvendeligt til belysning af  kultur- og fritidsvaner hos børn og voksne. Afdækker fritidsaktiviteter og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie, samt holdningen til kultur- og fritidsaktiviteter.

Ungdomsforløbsundersøgelsen 1968-2001

Med data fra ungdomsforløbsundersøgelsen kan du studere udviklingen i den danske befolkning på en række områder, som fx uddannelse, social mobilitet, beskæftigelse, helbred samt holdninger og visioner. Datagrundlaget til Erik Jørgen Hansens klassiker "En generation blev voksen". 

Børneforløbsundersøgelsen 

Datasættet som har ligget til grund for mange undersøgelser af børns udvikling er endelig klar til databanken! Børneforløbsundersøgelsen giver rig mulighed for mange studier af børn, deres opvækst, de muligheder deres forældre har kunnet give dem, og meget andet.
Undersøgelsen følger godt 5.000 børn født i 1995, og hidtil er data indsamlet af tre omgang, i 1996, 1999 og 2003. Dette giver således mulighed for såvel panel- som tværsnitsundersøgelser. 

Til toppen

 

2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt i DDA, der kan belyse emnet 'Børn og unge'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 200 hits på ordet 'børn'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - Børn, barn, barndom, opdragelse, socialisering, skole, fritid, SFO, pasning
  - Ung, ungdom, venner

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
16443 Børn og unges idrætsdeltagelse i København, 2003
00761 13-15 åriges fritid og personlighedsudvikling 1984-85
01396 Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet, 1987
09206 Den forebyggende indsats over for børn og unge, 2001
13059 Forløbsundersøgelse af børn anbragt uden for hjemmet 2003
01225 Forløbsundersøgelse af børns opvækstvilkår, 1964-1971
04755 Fritidsundersøgelsen, 1998
21195 Gruppeidentitet og risikoadfærd (rygning, stoffer og alkohol) blandt danske unge, 2004
02421 Indsatsen overfor socialt belastede børn, unge og familier, 1996
19536 Kriminalitet blandt børn og unge i København, 2005
19641 Kriminalitet blandt børn og unge i Valby og Kongens Enghave, 2001
00303 Skoleelevers sociale omverden 1980
00234 Socialisering og politisk deltagelse i ungdomsårene, 1979
21763 Støtte til børn og unge, 2004-2005
02422 Uddannelse til alle, 1996-1997
20553 Ung 99 - en seksuel profil, landsdækkende undersøgelse 1999
19953 Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-2001
04956 Unge andengenerationsindvandrere, 1999
06119 Unges uddannelsesvalg, 1999
04654 Børn og forældre, 1998
12255 Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002
06336 Børn som respondenter i surveys, 1999
02305 Daginstitutionen i den forebyggende indsats for "truede børn", 1994
01431 Udenlandske adoptivbørns forhold som unge i Danmark, 1988


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - EuroStat (makrodata for de europæiske lande)
 - SourceOECD (makrodata for alverdens lande)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen