Coronavirus Information på dansk / Information in English

Etnicitet og religion – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Etnicitet og religion

Etnicitet og religion

Etnicitet og religion står som centrale genstandsfelter for sociologiske analyser. Her på siden har Sociologisk Databank samlet nogle centrale, kvantitative datasæt til at belyse emnet. Der linkes også til eksterne danske og internationale databaser, hvor man kan selv kan lede videre i den store mængde af data på området. Siden er struktureret ud fra tre følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder


1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne neden for.

Etniske gruppers værdier 2006

Med dette aktuelle datasæt kan du behandle den relevante problemstilling om etniske  gruppers værdier i en dansk kontekst. Klik på overskriften for at gå ind på datasættets hjemmeside. Der kan du få mere information og downloade materialet. 

European Social Survey (ESS)

I datasættet fra ESS 2002-runden er der et specifikt modul, der vedrører etnicitet og religion. Du kan behandle emner som holdninger til indvandring, diskrimination og religion i et europærisk-komparativt perspektiv. Er holdningerne fx til dels strukturelt bestemt af faktorer som uddannelsesniveau, geografisk placering og/eller indkomst forhold? Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank via overskriften for at læse mere om og downloade materialet.

European Values Study (EVS) 1981, 1990, 1999

Med data fra EVS har du mulighed for at studere religøse værdier og overbevisninger over en 20-årig periode i et komparativt perspektiv. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank for at få mere information og for at downloade materialet.

Den danske værdipanel 1990/1999  

Med dette paneldata får du mulighed for at se på en eventuel udvikling i forhold som holdninger til etnicitet eller religiøse overbevisninger. Datasættet behandler mange emner, men der findes en del spørgsmål, som dækker emnet 'etnicitet og religion'. Klik på overskriften for at gå til datasættets hjemmeside for download og mere information om materialet.Til toppen


2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt i DDA, der kan belyse emnet 'Etnicitet og religion'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 35 hits på ordet 'etni'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - etni, diskrim, raci, race, andengeneration, indvandr, immigr, flygtning
  - religion, religiøs, kristen, islam, muslim,

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
05272 Etnisk identitet og sprogskift blandt unge tyrkere i Danmark 1994
15846 Børneforløb - etniske børn født i 1995 (I, 1996)
13713 Børneforløb - etniske børn født i 1995 (III, 2003)
11127 Oplevet diskrimination, 1998
14380 Pardannelsesmønstre, etniske minoriteter, 2003
02715 Religiøs tro og praksis blandt lærersstuderende, 1996
01427 Unge andengenerationsindvandrere, 1988
04956 Unge andengenerationsindvandrere, 1999
15217 Danskernes holdning til religion (ISSP 1998)
21174 Danskernes holdninger til indvandrere og flygtninge, 2002
19396 Indvandrere og danskere i uddannelse og job, 2006
12517 Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002
19184 Om det at være dansk (ISSP 2003)
02478 Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997
01430 Faser i flygtninges integration i det danske samfund, 1980-1985
16851 Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, august 2002
01356 Integration af flygtninge, 1986
00111 Religiøse holdninger i storbyen, 1967


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Til toppen

 

3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - EuroStat (makrodata for de europæiske lande)
 - SourceOECD (makrodata for alverdens lande)
 - Ålborg Universitets surveybank (data fra ISSP om religion)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen