Coronavirus Information på dansk / Information in English

Familie, køn og fritid – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Familie, køn og fritid

Familie, køn og fritid

Familie, køn og fritid er centrale, sociologiske emner, der i sig selv går på tværs af mange andre emner. Her på siden kan du få overblik over relevante kvantitative datasæt, der behandler emnerne enten direkte eller indirekte. Samtidig er der links til andre databaser, især den store samling af datasæt på Dansk Data Arkiv. Siden er struktureret ud fra følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 


1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Familie, køn og fritid dækker over en række tværgående emner. Neden for kan du downloade datasæt her på banken, men ingen af datasættene vil direkte tematisere problematikken. Du må altså selv se nærmere på det konkrete datasæt. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne neden for.

Ansvar i børnefamilien 1998

Med dette datasæt kan du undersøge værdier og holdninger til børnefamilien, herunder opdragelse. Hvor skal fx ansvaret placeres - i det private eller i det offentlige? Klik på overskriften for at gå videre til datasættets hjemmeside. Her kan du læse mere om undersøgelsen og downloadet materialet.

European Social Survey (ESS)

I datasættene fra ESS-runderne er der muligheder for at behandle emnerne 'Familie, køn og fritid' i et komparativt perspekt. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank via overskriften.

European Values Study (EVS) 1981, 1990, 1999

Med data fra EVS har du mulighed for at studere emnerne familie, køn og fritid på et komparativt plan over ca. 20 år med i alt tre tværsnit. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank for at få mere information og for at downloade materialet.

Fritidsundersøgelse 1998

Data anvendeligt til belysning af  kultur- og fritidsvaner hos børn og voksne. Afdækker fritidsaktiviteter og disses sammenhæng med arbejde, uddannelse og familie, samt holdningen til kultur- og fritidsaktiviteter. 

Børneforløbsundersøgelsen
Datasættet som har ligget til grund for mange undersøgelser af børns udvikling er endelig klar til databanken! Børneforløbsundersøgelsen giver rig mulighed for mange studier af børn, deres opvækst, de muligheder deres forældre har kunnet give dem, og meget andet.
Undersøgelsen følger godt 5.000 børn født i 1995, og hidtil er data indsamlet af tre omgang, i 1996, 1999 og 2003. Dette giver således mulighed for såvel panel- som tværsnitsundersøgelser. 

 

Til toppen


2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt i DDA, der kan belyse emnet 'Familie, køn og fritid'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 160 hits på ordet 'familie'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - Familie
  - køn, kvind, mand, mænd, seksual, sex
  - fritid, kultur, frivillig

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
21404 Danskerne og kernefamilien, 2007
15221 Familieliv i Danmark (ISSP 2002)
03985 Arbejdsliv og familieliv, 1991
01767 Børns opvækstvilkår i sammenbragte familier, 1994
01570 Danske familiekerner med materielle og sociale afsavn, 1988
21512 Eurobarometer 65.3, maj-juni 2006
00709 Familiedannelse og kvinders erhvervsdeltagelse, 1975
04654 Børn og forældre, 1998
01828 Fritidsundersøgelsen 1993
04755 Fritidsundersøgelsen, 1998
20237 Kulturvaneundersøgelsen 2004
02478 Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997
01607 Kvinder og mænd i mandefag, 1988


 

 

 

 

 

   

 

Til toppen
3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - EuroStat (makrodata for de europæiske lande)
 - SourceOECD (makrodata for alverdens lande)
 - Ålborg Universitets surveybank (ISSP-data om familie og køn)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen