Coronavirus Information på dansk / Information in English

Politik og social forandring – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Politik og social fora...

Politik og social forandring

Politik og social forandring dækker over en række emner af både sociologisk og politologisk karakter. Her på siden får du overblik over tilgængelig, kvantitativ data inden for feltet i Danmark samt links til eventuelle internationale databaser. Siden er struktureret ud fra følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 


1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne neden for.

European Social Survey (ESS) 2002

I datasættet fra ESS 2002-runden er der et specifikt modul, der vedrører politik. Du kan behandle emner som tillid til politiske institutioner, politisk aktivitet, parti, overnationale institutioner samt politiske holdninger. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank via overskriften. 

European Values Study (EVS) 1981, 1990, 1999

Med data fra EVS har du mulighed for at studere politologisk interessante emner på et komparativt plan over ca. 20 år med i alt tre tværsnit. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank for at få mere information og for at downloade materialet.Til toppen


2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt i DDA, der kan belyse emnet 'Politik og social forandring'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 300 hits på ordet 'politik'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - Politik, politisk, deltagelse, holdning, mening, valg, demokrati, styre, EU, kommune, amt, region, borger
  - Forandring, globalisering, bevægelse, græsrod, civil

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
13794 De kommunale organisationer i dansk politik, 2000
01247 Samspillet mellem arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik, 1986
06300 Demokrati fra neden, 1998
07296 Den frivillige sektors forandring inden for idrætten, 1997
02737 Lokale lister og partiorganisationer, 1995
01832 Lokale valgkampe, vælgerforeninger 1993
01785 Den europæiske union, 1993 (Vilstrup)
03835 Europaparlamentsvalget 1999
02134 Eurobarometer, gentagne spørgsmål 1970-1992
16666 Kommunestørrelse og lokalt demokrati, 2001
15757 Komparative valgdata 1996-2001 (CSES, Module 1)
18456 Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004)
12515 Medborgerskabet i Danmark, 2000 ('Forenings- og samfundslivet')
01243 Politiske holdninger 1986
18184 Valgundersøgelsen 2005
18469 Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000


 

 

 

 

 

   

 

 

  Til toppen


3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - SourceOECD (makrodata for alverdens lande)
 - Ålborg Universitets surveybank (her finder du datasæt bag valgundersøgelserne samt ISSP-data om sociale netværk) 
 - ZACAT-databasen (Eurobarometer mv.)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen