Coronavirus Information på dansk / Information in English

Sundhed og handicap – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Sundhed og handicap

Sundhed og handicap

Her på siden kan du danne dig et overblik over tilgængelige kvantitative data om sundhed og handicap. Sociologisk Databank har også indsamlet eksterne links til både danske og internationale databser. Siden er struktureret ud fra tre følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder

1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside via overskrifterne neden for.

Holdninger til handicap 1999

Datasættet bag den første, landsdækkende undersøgelse af befolkningens holdninger og forståelser af handicap kan du hente her på Sociologisk Databank. Klik dig ind via overskriften for at læse mere om undersøgelsen og downloade data.

European Social Survey (ESS) 2002

I datasættet fra ESS 2002-runden er der et specifikt modul, der vedrører sundhed. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank via overskriften for at læse mere og downloade materialet.

Den danske levekårsundersøgelse 1976, 1986, 2000

Undersøgelsen indeholder i alle tre indsamlingsrunder også specifikke spørgsmål om respondentens sundhedsmæssige tilstand samt holdninger til sundhed. Med både panel- og tværsnitsdata over 20 år er der rige muligheder for også at se på udviklingen i den danske befolknings sundhedskår. Klik dig videre via overskriften for at læse mere og downloade data.

European Values Study (EVS) 1981, 1990, 1999

Den europæisk værdiundersøgelse indeholder også spørgsmål, der relaterer sig til sundhed og sygdom. Klik dig ind via overskriften for at læse mere og evt. downloade materialet. 

Handicapundersøgelse 1995

Stor dansk handicapundersøgelse  fra 1995. Afdækker de handicappedes leveforhold, graden af integration i samfundslivet og barriererne herfor.

Til toppen

 2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over nogle relevante datasæt i DDA, der kan belyse emnet 'Etnicitet og religion'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 35 hits på ordet 'etni'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link:  http://dda.dk/simple-search

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:     

  - handicap
  - sundhed, sund, sygdom, syg, psyk, udviklingshæm, åndssvag, hospital

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
21017 Strukturreformens effekter på sundhedsvæsenet - baseline, 2006
21384 Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002
21604 Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, follow-up, 2004
18887 Rygning på arbejdspladsen, 2005
21550 Sunde rygge for social- og sundhedselever, 2004-2006
15621 Sundhedsplejen ved en skillevej (København), 2004-2006
01628 Sundhedsplejerskers viden om omsorgssvigt over for 0-3 årige 1991
08710 Forældres holdning til indsatsen for børn med handicap, 2001
02085 Fysisk handicappedes vilkår, 1994-1995
15754 Sektoransvarlighedsprincippet, 2004
21143 Hørehandicap og beskæftigelse, 2005
00753 Lev sundt for to, 1984-1988
06174 Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V
07192 Danskernes kostvaner, 1995
19727 Landsdækkende psykiatriundersøgelser, retspsykiatriske sengeafsnit, 2005-2006
20845 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006
21063 Projekt Metropolit, follow-up 2004: Helbred og levekår blandt mænd født i 1950erne
06337 Pilotprojekt i Ringkøbing Amt: Bedre sundhed for mor og barn
02478 Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997
20774 Depressiv sygdom i den danske befolkning, 2000
20513 Eurobarometer 64.3, november-december 2005
11850 Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel og orlov, 1998
05819 Hudkræft i Danmark, 1995
13135 Indeklima, stress og helbred, opfølgning efter 1 år, 2002
01786 Kost, kræft og helbred, 1993-1997
00713 Småbørns sygdom og dens sociale konsekvenser, 1983
02302 Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, november 1994
15427 Sygdomsmønstret i almen praksis, Århus Amt 1993
10371 Det Nationale Skizofreniprojekt, 1997-1999
09665 Hørehæmmedes problemer, 2001
04038 Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993
11897 Langvarigt sygefravær og arbejdsmarkedstilknytning, 2002


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen


3. Data via andre kilderEr udbuddet af datasæt ovenfor ikke tilstrækkeligt, kan du måske finde mere via følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - EuroStat (makrodata for de europæiske lande)
 - DDA - Sundhed (Dansk Data Arkivs sundhedsside)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen