Coronavirus Information på dansk / Information in English

Velfærd og marginalisering – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Forskningsemner > Velfærd og marginalise...

Velfærd og marginalisering

Velfærd og marginalisering dækker er to af sociologiens kerneområder. Her på siden får du overblik over tilgængelig, kvantitativ data inden for feltet i Danmark samt links til eventuelle internationale databaser. Siden er struktureret ud fra følgende adgange til data:

  1. Data via Sociologisk Databank - direkte download
  2. Data via Dansk Data Arkiv
  3. Data via andre kilder 

1. Data via Sociologisk Databank - direkte download


Du kan downloade følgende datasæt fra Sociologisk Databank direkte. Datasættene er alle dokumenterede og forarbejdede. Du klikker dig videre ind på datasættets hjemmeside på banken via overskrifterne neden for.

Levekårsundersøgelsen 1976, 1986, 2000

Det bedste data i Danmark til at studere udviklingen i velfærd og marginalisering er uden tvivl den danske levekårsundersøgelse. Data består både af et panel og tre tværsnit, hvorfor analysemulighederne er talrige. Klik på overskriften for at gå til levekårssiden her på Sociologisk Databank. Derfra kan du læse mere om og downloade materialet. 

European Social Survey (ESS) 2002, 2004

I datasættene fra ESS-runderne her på Sociologisk Databank er der mulighed for at angribe emnerne velfærd og marginalisering i et komparativt perspektiv. Klik dig ind på datasættets hjemmeside her på Sociologisk Databank via overskriften. På nuværende tidspunkt er der emner, der kun indirekte behandler velfærd og marginalisering, hvorfor brugeren selv må se disse igennem eller gå til det oprindelige datasæt.

Ungdomsforløbsundersøgelsen 1968-2001

Med data fra ungdomsforløbsundersøgelsen kan du studere udviklingen i den danske befolkning på en række områder, som fx uddannelse, social mobilitet, beskæftigelse, helbred samt holdninger og visioner. Datagrundlaget til Erik Jørgen Hansens klassiker "En generation blev voksen". 

Til toppen

 

2. Data via Dansk Data Arkiv (DDA)


Tabellen neden for viser en oversigt over relevante datasæt på DDA, der kan belyse emnet 'Velfærd og marginalisering'. Et søgning i DDA's database returnerer ca. 40 hits på ordet 'velfærd'.

Du kan søge på i DDAs database via dette link: http://dda.dk/simple-search.

Det anbefales at søge i feltet Titel med følgende søgeord i databasen:

  - Velfærd, velstand, klient, forsørger, globalisering, marked, civil, fagbevægelse
  - Marginalisering, eksklusion, socialpolitik, forsorg, fattig, solidaritet

DDA er meget interesserede i henvendelser og forespørgelser. Du kan finde ansøgningsform og -procedure på DDAs hjemmeside.

DDA#  Titel                                               
04812 Befolkningens syn på velfærdssamfundet, 1998
00081 Den skandinaviske velfærdsundersøgelse 1972
19802 Holdninger til velfærdsstaten, 2005
02478 Solidaritet i velfærdssamfundet, 1997
01425 Velfærdsundersøgelserne 1976 og 1986
00286 Kendskab og holdning til andres levevilkår 1980
21514 Eurobarometer 66.1, september-oktober 2006
02309 Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, december 1995
00676 Danske håndværkererindringer, 1880-1914
01351 Den europæiske fagbevægelse efter Anden Verdenskrig
01199 Enlige forsørgeres sociale forhold, 1986


 

 

 

 

 

   
  Til toppen


3. Data via andre kilderHvis du syntes, at udbuddet af data i Danmark ikke er tilstrækkeligt eller du gerne vil lave noget komparativt, kan du kigge videre på følgende links:

 - CESSDA (paraplyorganisation for alle dataarkiver i Europa med over 5000 datasæt)
 - EuroStat (makrodata for de europæiske lande)
 - SourceOECD (makrodata for alverdens lande)
 - European Social Survey (det oprindelige data fra ESS' egen datahjemmeside)
 - Ålborg Universitets surveybank (ISSP-survey data om ulighed)

Se i øvrigt vores samling af links ved at klikke dig ind på 'Links' via menuen til venstre. Her kan du med stor sikkerhed finde frem til endu flere relevante datasæt.

Til toppen