Coronavirus Information på dansk / Information in English

Fuld dataoversigt – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Fuld dataoversigt

Fuld dataoversigt

Her kan du se den fulde oversigt over alle datasæt på Sociologisk Databank. Du kan klikke dig ind på datasættenes respektive sider via menuen til venstre. Herfra kan du læse mere om og downloade materialet. Ønskes en tematisk emneopdeling, anbefales det at klikke sig ind via 'Forskningsemner' i menuen til venstre.

 

Link til beskrivelse Variabeloversigt Download
Ansvar i børnefamilien 1998  Ansv børnefam skema 1
Ansv børnefam skema 2
download
European Social Survey (ESS) Etnicitet og religion (ESS 2002) download
Politologi (ESS 2002) download
Arbejde (ESS 2004) download
Sundhed (ESS 2004) download
Værdier (ESS 2002 og 2004) download
Medier (ESS 2002 og 2004) download
ESS 5, 2010. ed. 1 (ESS, 5, e01) download
European Values Study (EVS) EVS1981 - variabeloversigt download
EVS1990 - variabeloversigt download
EVS1999 - variabeloversigt download

PISA (Programme for International Student Assessment)Alle datasæt er opdelt på lande

PISA 2000 - Cognitive data (intcogn) download
PISA 2000 - School questionnaire (intscho) download
PISA 2000 - Student math items (intstud_math) download
PISA 2000 - Student reading items (intstud_read)
download

Handicapundersøgelsen 1995 

Handicapundersøgelsen 1995 - variabeloversigt download

Levekårsundersøgelsen 

Levekårsundersøgelsen (Fuldt datasæt, 1. udgave) - variabeloversigt

download

Værdipanel DK 1990/1999 Værdipanel DK 1990/1999 - variabeloversigt download

Etniske gruppers værdier 2006

Etniske gruppers værdier 2006 - variabeloversigt download
Holdninger til handicappede 1999 Holdninger til handicappede 1999 - variabeloversigt download
Ungdomsforløbsundersøgelsen Ungdomsforløbsundersøgelsen - variabeloversigt download
Fritidsundersøgelsen 1998 Fritidsundersøgelsen 1998, Voksne - variabeloversigt download
Fritidsundersøgelsen 1998, Børn - variabeloversigt download
Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: Danskernes levevilkår og holdninger I+II Levevilkårsundersøgelsen 1996, I - variabeloversigt download
Levevilkårsundersøgelsen 1996, II - variabeloversigt download
Børneforløbsundersøgelsen  Børneforløbsundersøgelsen (Fuldt datasæt, 1. udgave) - variabeloversigt download