Coronavirus Information på dansk / Information in English

European Social Survey – Københavns Universitet

European Social Survey (ESS)

ESS er stor undersøgelse af politiske, sociale og kulturelle forhold i en række europæiske lande. Data fra ESS bliver indsamlet hvert andet år. Her på siden finder du data fra runden i 2002 og 2004. Sociologisk Databank har forarbejdet og opdelt det oprindelige data i flere forskningsområder. Datasættet er også sat overskueligt op. Når du downloader materialet finder du en vedlagt dokumentationsfil. Det anbefales på det kraftigste, at man læser denne. Brugsrettighederne er også vedlagt. Du kan downloade datasættet ved at klikke på den relevante overskrift nedenfor.

Etnicitet og religion (ESS 2002)

I disse år diskuteres etnicitet og religion som aldrig før. Her har du muligheden for at behandle emner som holdninger til indvandring, diskrimination og religion - og selvfølgelig se på forskelle de eupæiske lande imellem. (Opdateret 16-8-2007).
ESS Etnicitet og religion variabeloversigt

Politologi (ESS 2002)

Her kan du behandle politologiske emner som tillid til politiske institutioner, politisk aktivitet, fagforening, parti, overnationale institutioner samt politiske holdninger. (Opdateret 16-8-2007).
ESS Politologi variabeloversigt

Arbejde (ESS 2004)

Datasættet indeholder variable, der dækker stort set alle aspekter af den centrale, sociologiske kategori arbejdet. Undersøg arbejdets karakter, sociale prestige, arbejdsløshed samt relationen mellem familie og arbejde, herunder fordeling af arbejde samt holdninger til familie, arbejde og køn. (Opdateret 16-8-2007).
ESS Arbejde variabeloversigt

Sundhed (ESS 2004)

Et mindre datasæt, der behandler sundhedsrelaterede emner, såsom brugen af medicin og medicinske institutioner samt holdninger til og meninger om sundhed.  (Opdateret 16-8-2007).
ESS Sundhed variabeloversigt

Værdier (ESS 2002 og 2004)

Forskellige kulturer har forskellige værdier, normer og overbevisninger. Med data fra både runde 2002 og 2004 har du her muligheden for at afdække forskellige værdier i de europæiske lande med et datasæt af høj kvalitet. De mange observationer sikrer endnu mere efficiente estimater. Datasættet kan eventuelt bruges som supplement til European Values Study (EVS). (Opdateret 16-8-2007).
ESS Værdier variabeloversigt

Medier (ESS 2002 og 2004)

Et mindre datasæt indholdende få, men væsentlige variable vedrørende medieforbrug, herunder tv, radio og internet. Med det store udbud af baggrundsvariable kan man undersøge forklaringer på forbruget af medier. Med data fra runde 2002 og 2004 har du mulighed for at afdække medieforbruget med endnu højere styrke på dine tests. (Opdateret 16-8-2007).
ESS Medier variabeloversigt

Fulde datasæt

Du har selv muligheden for at hente de fulde, ikke-forarbejdede datasæt fra ESS' hjemmeside. Du skal blot registrere dig.

Til toppen