Coronavirus Information på dansk / Information in English

Levekårsundersøgelsen – Københavns Universitet

Levekårsundersøgelsen

Med data fra den danske levekårsundersøgelse kan du afdække ændringer i de socioøkonomiske og sociokulturelle forhold i det danske samfund gennem 25 år. Tre indsamlinger - hhv. i 1976, 1986 og 2000 - gør data unikt i dansk sammenhæng og indeholder både paneldata og tværsnitsdata. Du kan undersøge udviklingen på områder som uddannelse, beskæftigelse, helbred, død, individuelle erfaringer og holdninger, leveforhold og bolig.

Levekårsundersøgelsen (Fuldt datasæt, 1. udgave)

Levekårsundersøgelsens data består af et panel samt tre tværsnit fra de tre indsamlingsår. Da datasættet er meget omfangsrigt, anbefales det på det kraftigste at læse den vedlagte dokumentation. Klik på overskriften for downloade materialet. (1. udgave af 30.08.2007)
Levekårsundersøgelsen - variabeloversigt

Bemærk, at dette er 1. udgave af datasættet bag levekårsundersøgelsen. Omstruktureringen har været meget omfattende, hvorfor fejl og mangler vil optræde både i datasættet og i dokumentationen. Sociologisk Databank ser gerne, at disse fejl og mangler samt andre kommentarer rapporteres til den databankansvarlige via 'Kontakt' i menuen.