Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ungdomsundersøgelsen – Københavns Universitet

Sociologisk Databank > Data > Fuld dataoversigt > Ungdomforløbs- undersø...

Ungdomsforløbsundersøgelsen 

I foråret 1968 iværksatte Socialforskningsinstituttet en undersøgelse af en generation af unges uddannelses- og erhvervsvalg, på foranledning af Undervisningsministeriet - Ungdomsforløbsundersøgelsen. Således blev en forløbsundersøgelse igangsat som fulgte en række  14-årige 7.klasser i 1968 til de var 47 år 2001. Dette er således et enestående undersøgelse af en generation gennem knapt et kvart århundrede, som blandt andet er grundlaget for Erik Jørgen Hansens rapport; "En generation blev voksen".

Med data fra ungdomsforløbsundersøgelsen kan du således studere udviklingen i den danske befolkning på en række områder, som fx uddannelse, social mobilitet, beskæftigelse, helbred samt holdninger og visioner.

Ungdomsforløbsundersøgelsen 

Datasættene er forarbejdet og dokumenteret af Sociologisk Databank. Det er vigtigt, du læser dokumentationen. Med datasættene kan du behandle en række af ovenstående emner og samtidig se på, om evt. baggrundsvariable kan "forklare" noget af den variation, der ganske givet må være til stede. Du kan downloade materialet ved at klikke på overskriften ovenfor.
Ungdomsforløbsundersøgelsen - variabeloversigt