Coronavirus Information på dansk / Information in English

Regler – Københavns Universitet

Regler for brugen af Sociologisk Databank

Her finder du reglerne for brugen af Sociologisk Databank og datasættene på hjemmesiden. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontake den databankansvarlige via "Kontakt" i menuen eller ved at komme forbi i kontortiden.

Rettigheder

Alle datasæt på Sociologisk Databank er fra kilder, der enten er offentligt tilgængelige eller som Sociologisk Institut har fået tilladelse til at offentliggøre gennem Sociologisk Databank. Der brydes på den måde ikke med ophavsrettigheder. Enhver bruger af siden er forpligtet til at være indforstået med de rettigheder, som det enkelte datasæt påberåber sig. Til hvert datasæt er vedlagt et dokument med rettigheder, såfremt datasættet har sådanne tilknyttet. Generelt gælder det, at datasættene ikke må anvendes til uetiske formål. Der refereres til Bekendtgørelse nr. 668 af 28.06.2005 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed, herunder især § 2 (se retsinfo).

Hvis du har spørgsmål til eller problemer  med data

Den databankansvarlige yder hjælp til ansatte og studerende fra Sociologisk Institut f.eks. i forbindelse med spørgsmål til datasæt. F.eks kan den databankansvarlige hjælpe ansatte med mindre, statistiske analyser (f.eks. krydstabulering, multipel regression eller faktoranalyse) eller med funktioner i SPSS. Ved større undersøgelser eller screeninger af data kan den ansvarlige ikke stille sin hjælp til rådighed. Derudover kan den databankansvarlige hjælpe undervisere med at konstruere datasæt til undervisnings- eller eksamensformål. Den databankansvarlige kan primært assistere studerende med løsningen af problemer i forhold til datasæt eller med spørgsmål såsom hvordan en problemstilling kan blive belyst via data.